Αισθητική Οδοντιατρική

Τι εννοούμε με τον όρο “αισθητική οδοντιατρική”;

Με τον όρο “αισθητική οδοντιατρική” αναφερόμαστε στο σύνολο των οδοντιατρικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη διόρθωση και βελτίωση της εμφάνισης των δοντιών και του χαμόγελου, και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο περιβάλλον του οδοντιατρείου, η αισθητική οδοντιατρική επιτυγχάνεται με τη λεύκανση, τις όψεις σύνθετης ρητίνης, τις ολοκεραμικές όψεις, το σχεδιασμό του χαμόγελου.

 

Λεύκανση

Πρόκειται για τη θεραπευτική διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της απόχρωσης των δοντιών, και την επίτευξη λευκότερων τόνων. Πιο συγκεκριμένα, στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε την τεχνική της ‘’λεύκανσης στο σπίτι’’. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην εφαρμογή λευκαντικού παράγοντα στις οδοντικές επιφάνειες, ο οποίος επιδρά χημικά στις υπάρχουσες χρωστικές ουσίες, στοχεύοντας στη διάσπασή τους.
Υπογραμμίζουμε ότι ο καθαρισμός των δοντιών, όπως και η πραγματοποίηση των υπόλοιπων θεραπειών που εκκρεμούν (πχ θεραπεία τερηδονικών κοιλοτήτων-> σφραγίσματα) πρέπει να προηγούνται της διαδικασίας της λεύκανσης.
Η συνολική διάρκεια της συγκεκριμένης θεραπείας καθώς επίσης και το τελικό της αποτέλεσμα εξαρτώνται από την αρχική κατάσταση του κάθε ασθενή, την ηλικία του, τη συμμόρφωσή του στους εξατομικευμένους κανόνες εφαρμογής της τεχνικής στο σπίτι κοκ.

Όψεις σύνθετης ρητίνης

Πρόκειται για μία θεραπευτική μέθοδο η οποία στηρίζεται στην ελάχιστη δυνατή παρέμβαση του οδοντιάτρου, με στόχο τη διόρθωση μικρών αισθητικών ατελειών που αφορούν στο χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, τη θέση, την ύπαρξη κενών μεταξύ των δοντιών κοκ. Η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • είναι συντηρητική, καθώς απαιτεί συνήθως ελάχιστο (ή και καθόλου) τρόχισμα των οδοντικών επιφανειών
  • είναι άμεση, καθώς πραγματοποιείται με άμεση τοποθέτηση της ρητίνης στις επιφάνειες των υπό θεραπεία δοντιών, και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία
  • είναι ανώδυνη, καθώς πολύ συχνά δεν απαιτεί τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας
  • το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο και απόλυτα φυσικό, καθώς χρησιμοποιούνται υλικά τελευταίας τεχνολογίας που ‘’μιμούνται’’ τη μορφή και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του εκάστοτε δοντιού
Αισθητική ανάπλαση του χαμόγελου

Ο κλάδος αυτός της αισθητικής οδοντιατρικής περιλαμβάνει το σχεδιασμό και εφαρμογή συνδυασμού των παραπάνω τεχνικών, καθώς επίσης και τεχνικών της προσθετικής οδοντιατρικής, της ορθοδοντικής, των οδοντικών εμφυτευμάτων κλπ, με στόχο τη συνολική αλλαγή και διόρθωση του χαμόγελου. 


Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται συνήθως σε μία μικρή η μεγαλύτερη ομάδα δοντιών, ενώ μπορεί να αφορούν και ολόκληρο το οδοντικό τόξο, και φυσικά το σχέδιο θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με την αρχική κατάσταση, την ηλικία, τις αισθητικές απαιτήσεις και το επίπεδο συνεργασίας του ασθενή.