Ενδοδοντία

Τι εννοούμε με τον όρο “ενδοδοντική θεραπεία”;
Με τον όρο “ενδοδοντική θεραπεία” (κοινώς γνωστή και ως “απονεύρωση”) αναφερόμαστε στο σύνολο των θεραπευτικών διαδικασιών που πραγματοποιούνται για να αντιμετωπιστεί η μη αναστρέψιμη βλάβη (φλεγμονή ή νέκρωση) του ιστού που βρίσκεται στην εσωτερική κοιλότητα κάθε δοντιού και αποτελεί την πλούσια σε αγγεία και νεύρα πηγή τροφοδοσίας του (πολφός).”

Πότε ένα δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία;
Η μη αναστρέψιμη βλάβη του πολφού μπορεί να προκληθεί από:

 • προχωρημένη τερηδονική βλάβη, που εκτείνεται μέχρι το “νεύρο του δοντιού”(πολφό)
 • τραυματισμό/κάταγμα δοντιού, που οδηγεί στην αποκάλυψη του πολφού και την έκθεσή του μέσα στο περιβάλλον του στόματος
 • δόντια με μεγάλες αποκαταστάσεις (σφραγίσματα/προσθετικές αποκαταστάσεις), των οποίων τα όρια είναι ατελή και επιτρέπουν την είσοδο τερηδονογόνων μικροβίων στον πολφό
 • φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν το δόντι (περιοδοντική φλεγμονή), η οποία διευκολύνει τη δίοδο μικροβίων στις ρίζες του δοντιού, και από εκεί στον πολφό
 • οίδημα(πρήξιμο) της πάσχουσας περιοχής
 • οίδημα του προσώπου
 • δημιουργία συριγγίου (δηλαδή μίας οδού αυτόματης παροχέτευσης πυώδους υγρού που εκβάλει μέσω μιας οπής μέσα ή έξω από το στόμα) στην πάσχουσα περιοχή

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας
Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια ανώδυνη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας
 • την αφαίρεση του φλεγμαίνοντος ή νεκρού πολφικού ιστού
 • τον καθαρισμό και την απολύμανση του εσωτερικού των ριζών, και
 • την έμφραξή τους με ένα ελαστικό υλικό (γουταπέρκα).

* Για τη μακροχρόνια διατήρηση του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού στο φραγμό -μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας- συστήνεται η προστασία του είτε με άμεση αποκατάσταση (έμφραξη), είτε με έμμεση (ένθετο/επένθετο, άξονα, στεφάνη), όταν απουσιάζει μεγαλύτερο τμήμα του δοντιού.