Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα αποτελούν την πλέον συντηρητική μέθοδο αντικατάστασης των ελλειπόντων δοντιών, καθώς δεν απαιτούν καμία παρέμβαση στα γειτονικά δόντια, γεγονός που δε μπορεί να αποφευχθεί κατά τη χρήση των μεθόδων της κλασικής ακίνητης προσθετικής (πχ γέφυρα, η κατασκευή της οποίας προϋποθέτει το τρόχισμα των παρακείμενων δοντιών). 

 

Στο περιβάλλον του οδοντιατρείου η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια:

Το χειρουργικό 

Στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται η χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη του ιατρείου μας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο χώρο του ιατρείου σε μία επίσκεψη (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εάν πχ δεν απαιτηθεί κάποια ανατομική τροποποίηση του χειρουργικού πεδίου). Πρόκειται για μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας.

Το σχέδιο θεραπείας, η καταλληλόλητα του περιστατικού και τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου εξατομικεύονται για κάθε ασθενή.

Το προσθετικό (αποκαταστατικό) 

στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται η κατασκευή και τοποθέτηση της τελικής προσθετικής αποκατάστασης (θήκης, γέφυρας ή οδοντοστοιχίας) η οποία βιδώνεται, κολλιέται ή απλώς τοποθετείται/’’κουμπώνει’’ πάνω στα εμφυτεύματα που έχουν τοποθετηθεί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του δεύτερου αυτού σταδίου εξαρτάται από: την κατάσταση της υγείας του ασθενή, τον όγκο, την ποιότητα και τη μορφολογία του οστού του, τον αριθμό και το είδος των εμφυτευμάτων που έχουν τοποθετηθεί κοκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις συστήνεται αναμονή 3-6 μηνών για την τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης. Ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες προτείνεται η τοποθέτηση των τεχνητών δοντιών  την ημέρα του χειρουργείου (“άμεση φόρτιση”).