Οδοντική Χειρουργική

-Τι εννοούμε με τον όρο “οδοντική χειρουργική”;
Πρόκειται για τον κλάδο της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη, πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων που προσβάλουν τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της είναι η διατήρηση και επανόρθωση της αισθητικής, λειτουργικότητας και της υγείας των φυσικών μας δοντιών, τα οποία έχουν προσβληθεί από ένα από τα παρακάτω:

  • τερηδόνα
  • κάταγμα
  • αποτριβή
  • διάβρωση
  • υποπλασία κλπ

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της έμφραξης (κοινώς γνωστή ως “σφράγισμα”), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας (εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο)
  • το καθάρισμα του δοντιού από την τερηδόνα (προετοιμασία της ‘’κοιλότητας’’)
  • την πλήρωση της κοιλότητας που έχει δημιουργηθεί με το εμφρακτικό υλικό που έχει επιλεχθεί

Στην πλειοψηφία των περιστατικών χρησιμοποιείται σύνθετη ρητίνη (αισθητικό/’’λευκό’’ εμφρακτικό υλικό) 

με στόχο την απόδοση ενός φυσικού τελικού αποτελέσματος.