Προσθετική Οδοντιατρική

Τι εννοούμε με τον όρο “προσθετική οδοντιατρική”;

Με τον όρο “προσθετική οδοντιατρική” αναφερόμαστε στο σύνολο των οδοντιατρικών παρεμβάσεων που στοχεύουν τόσο στην αισθητική (χαμόγελο, εμφάνιση προσώπου κλπ) όσο και στη λειτουργική αποκατάσταση (μάσηση, ομιλία κλπ) των οδοντικών ιστών σε περιπτώσεις στις οποίες απουσιάζουν μεγάλα τμήματα των δοντιών, ολόκληρα δόντια ή όλα τα δόντια ενός ασθενούς. Περιλαμβάνει μία ή συνδυασμό περισσότερων  τεχνικών: της ακίνητης προσθετικής, της κινητής προσθετικής και της προσθετικής επί εμφυτευμάτων.

Ακίνητη προσθετική

Ο συγκεκριμένος κλάδος της προσθετικής οδοντιατρικής προσφέρει τις ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές:

Όψεις πορσελάνης

Πρόκειται για μία θεραπευτική μέθοδο η οποία στοχεύει στη διόρθωση μικρών αισθητικών ατελειών που αφορούν στο χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, τη θέση, την ύπαρξη κενών μεταξύ των δοντιών κοκ. Η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • είναι συντηρητική, καθώς απαιτεί συνήθως ελάχιστο τρόχισμα των οδοντικών επιφανειών
  • είναι γρήγορη, καθώς απαιτεί συνήθως δύο συνεδρίες για την ολοκλήρωσή της
  • είναι ανώδυνη, καθώς πολύ συχνά δεν απαιτεί τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας
  • το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο και απόλυτα φυσικό, καθώς χρησιμοποιούνται υλικά τελευταίας τεχνολογίας που “μιμούνται” τη μορφή και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του εκάστοτε δοντιού

Για την κατασκευή των όψεων πορσελάνης απαιτείται η μεσολάβηση και συνεργασία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Ένθετα ή επένθετα ρητίνης/πορσελάνης

Είναι οι αποκαταστάσεις που αποτελούν θεραπευτική επιλογή στην περίπτωση ύπαρξης εκτεταμένου σφραγίσματος που χρήζει αντικατάστασης, απουσίας μεγάλου τμήματος ενός οπίσθιου δοντιού, κατάγματος κοκ. 

Κατασκευάζονται από το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, ενώ αποτελούν μια συντηρητικότερη, και πιο γρήγορη εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση απέναντι στις ευρέως χρησιμοποιούμενες στεφάνες. Η θεραπευτική διαδικασία  ολοκληρώνεται- στην πλειοψηφία των περιπτώσεων- σε δύο επισκέψεις, ενώ η επιλογή του αισθητικού υλικού (ρητίνη/πορσελάνη) εξαρτάται από τη θέση του δοντιού, τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς κλπ.

Μεταλλοκεραμικές  ή  ολοκεραμικές στεφάνες (κοινώς γνωστές ως ‘’θήκες’’)

 

Πρόκειται για τις προσθετικές αποκαταστάσεις που αποτελούν τη θεραπεία επιλογής στην περίπτωση δοντιών με εκτεταμένα σφραγίσματα ή απώλεια μεγάλου τμήματός τους, με σκοπό την προστασία τους από επιπρόσθετη φθορά.

 

Η διαφορά μεταξύ των ολοκεραμικών και μεταλλοκεραμικών στεφανών αφορά στο υλικό κατασκευής του πυρήνα(σκελετού) τους. Οι πρώτες έχουν μεταλλικό σκελετό και στις τελευταίες ο πυρήνας κατασκευάζεται από ‘’λευκό’’(αισθητικό) υλικό (κατά κύριο λόγο πορσελάνη ή ζιρκονία), προσφέροντας μια αισθητική εναλλακτική απέναντι στις κλασικές μεταλλοκεραμικές στεφάνες, διατηρώντας ταυτόχρονα την αντοχή των τελευταίων.

 

Για την κατασκευή των στεφανών  απαιτείται η μεσολάβηση και συνεργασία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές γέφυρες

Είναι οι προσθετικές αποκαταστάσεις που αποτελούν μία από τις θεραπείες επιλογής στην περίπτωση απουσίας ενός ή περισσότερων δοντιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κενού χώρου στο στόμα του ασθενούς. Στην ουσία, οι οδοντικές γέφυρες προκύπτουν από την πλευρική “ένωση”  διαδοχικών στεφανών, με αποτέλεσμα τη γεφύρωση του κενού ή περισσότερων κενών που παρεμβάλλονται μεταξύ των δοντιών που παραμένουν στο στόμα.

 

Για την κατασκευή τους απαιτείται η μεσολάβηση και συνεργασία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Κινητή προσθετική

Ο συγκεκριμένος κλάδος της προσθετικής οδοντιατρικής προσφέρει τις ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές:

Ολικές οδοντοστοιχίες

Κοινώς γνωστές ως “μασέλες”, χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση όλων των δοντιών σε ολικά νωδούς ασθενείς (ασθενείς που έχουν χάσει όλα τους τα δόντια). 

 

 

Μερικές Οδοντοστοιχίες

Χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των δοντιών σε μερικά νωδούς ασθενείς (ασθενείς που δεν έχουν χάσει όλα τα δόντια τους).

Επένθετες οδοντοστοιχίες

Πρόκειται για τις οδοντοστοιχίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση απουσίας μεγάλου αριθμού δοντιών, στην οποία οι ρίζες των δοντιών που παραμένουν στο στόμα χρησιμεύουν ως “στηρίγματα”πάνω στα οποία “κουμπώνει” η συγκεκριμένη προσθετική αποκατάσταση.

*Πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, και για την ολοκλήρωση της θεραπείας απαιτούνται αρκετές συνεδρίες.

Προσθετική επί εμφυτευμάτων

Είναι ο κλάδος της προσθετικής που ασχολείται με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των οδοντικών εμφυτευμάτων, και αφορά στη χρήση μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω τεχνικές:

  • στεφάνες επί εμφυτευμάτων
  • γέφυρες επί εμφυτευμάτων
  • οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων

Τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των αποκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης και η διαδικασία κατασκευής και τοποθέτησής του στο στόμα του ασθενούς είναι παρόμοια με αυτά των αντίστοιχων κατασκευών σε φυσικά δόντια.